Natuurlijk Leiderschap; van strijdveld naar veld van creatie

In samenwerking met verschillende partners begeleid ik trajecten voor nieuwe leiders

De wereld verandert snel en onze mogelijkheden zijn eindeloos. Tegelijkertijd rekken we de grenzen op van wat de Aarde, ons thuis, kan dragen. De gevolgen zijn niet te ontkennen: we kampen met een gebrek aan duurzaamheid in ecologie, economie en samenleving.

We moeten transformeren. We moeten een volgende stap in bewustzijn creëren die erop gericht is al het leven te respecteren.

Maar, zoals Einstein al zei: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

We hebben mensen en organisaties nodig die buiten kaders durven denken. Mensen die hun verstand gebruiken in verbinding met dat wat hun hart ingeeft. Gelukkig is er een groeiend aantal mensen en organisaties die zich afvragen: Wie ben ik? Wat zijn onze verantwoordelijkheden naar anderen en naar onze planeet?

Transformatie kan gestimuleerd en versneld worden door nieuw leiderschap & nieuwe leiders: leiderschap van binnenuit, natuurlijk leiderschap. Dit leiderschap is een levenslange expeditie, waarin je als leider jezelf ontdekt, het verlangen om anderen in hun kracht te zetten, en het commitment om te leiden en verantwoordelijkheid te nemen.

Ik zie een wereld voor me waarin leiders, vanuit hun innerlijke motivatie, die dingen doen die nodig zijn om voor onze kinderen een leefbare wereld achter te laten.

Deze tijd vraagt om Natuurlijk Leiderschap, vanuit een veld van creatie.

Wil je als bedrijf mee blijven doen dan is het van belang je te richten op vier fundamentele doelstellingen: resultaten halen / innovatie & verandering / mensen ontwikkelen / waarden realiseren

Dit vraagt van leiders dat zij in staat zijn om te: stretchen / empoweren / coachen / delen

En dat betekent dat leiders in staat dienen te zijn de volgende kernkwaliteiten in te zetten: realisatie / vastberadenheid / visie / openheid / consistentie (samenhang) / voorbeeld(gedrag) / motivatie / gulheid

Vanuit een op persoonlijke leest geschoeide aanpak begeleid ik leiders en leidinggevenden om vanuit een veld van creatie zich te richten op fundamentele doelstellingen door hen in contact te brengen met hun kernkwaliteiten.