Leiderschap Coaching

Met Leiderschap Coaching richt ik me op leiders die zich willen ontwikkelen in persoonlijk leiderschap en dienend leiderschap. Persoonlijk leiderschap betekent dat je vanuit je kern bewust leiding geeft aan jezelf. Onder dienend leiderschap versta ik dat je anderen faciliteert om vanuit hun kern te leven en te werken.

In mijn ogen is er een grote behoefte aan Natuurlijk Leiderschap. Natuurlijke Leiders zijn professionals die bewust kiezen voor leiderschap vanuit een intrinsieke motivatie. Zij geven leiding van binnenuit – vanuit hun natuur – en vervullen beroepsmatig een rol, waarbij zij anderen leiden, gidsen of bijstaan op hun (levens)pad. Dat kan zijn als directeur, bestuurder, bewindspersoon, topambtenaar, projectleider, (senior) manager, teamleider, coach, HR-professional, psycholoog, of onderwijsprofessional.

Via Leiderschap Coaching kan ik je ondersteunen bij:

  • Het onderzoeken van en helderheid krijgen in thema’s rondom leiding geven in jouw praktijk/werkomgeving
  • Inzicht krijgen in jouw manier van leiding geven en hoe je persoonlijk leiderschap kunt verbinden met dienend leiderschap
  • Het creëren van rust, overzicht, inzicht en helderheid
  • Hoe te komen tot een ‘kloppende’ besluitvorming: goed voor jezelf, de medewerkers, stakeholders, klanten, de totale organisatie, de omgeving, op korte en lange termijn
  • Het vinden van een plek waar je tot jezelf kunt komen, waar je kunt sparren, uitwisselen, delen, pas op de plaats maken