Hart voor de zaak

525728_399122936782659_1704184789_nDe basis voor werken met plezier en het van hieruit halen van gewenste resultaten is gelegen in vertrouwen, veiligheid, een gemeenschappelijk gedragen doel, een heldere richting en van hieruit een heldere taakstelling en duidelijke afspraken.

Om je werk goed en met de nodige energie te kunnen doen is het van belang dat je voelt dat je samen staat/gaat voor wat je belangrijk vindt. Dat je samen hart hebt voor de zaak.

Waar het in de praktijk vaak misgaat is dat er in de basis te weinig vertrouwen is en dat het niet veilig voelt jezelf kwetsbaar op te stellen. In de communicatie wordt veel gepraat, maar wordt vooral heel veel niet gezegd. Gevolg: eilandjesvorming, gesprekken over mensen in plaats van met mensen, roddel en achterklep, ja-zeggen en nee-doen.

Herkenbaar?

In mijn begeleiding van teams start ik altijd met de basis: is er voldoende vertrouwen, (gevoel van) veiligheid en helderheid? En, hoe kun je een gezonde basis (opnieuw) bereiken? Op grond van welke waarden werken wij samen? Wat willen wij samen naartoe? Wat gaan wij samen en ieder individueel doen om dit te bereiken?