Welkom

Welkom op mijn site. Mijn naam is Sepp Lifka en ik begeleid sinds vele jaren mensen en organisaties bij het leven en werken vanuit hun kern. Mensen en organisaties die vast (dreigen te) lopen begeleid ik in het helder krijgen van eigen vraagstukken en bij het, vanuit eigen ervaring, laten ontdekken van passende antwoorden.

Organisaties ondersteun ik op de volgende gebieden:

  • Werken en handelen vanuit persoonlijk leiderschap en dienend leiderschap
  • Procesbegeleiding: met name focus op (verbeteren) samenwerking en professionele excellentie
  • Helderheid creëren over kernwaarden (Waarom doen we wat we doen? Wat is ons bestaansrecht als organisatie?), richting (visie/missie. Wat doen we?) en vertaalslag in concrete acties en doelen (Hoe doen we het?)
  • Medewerkers ondersteunen (training/coaching-on-the-job/advies) in werken vanuit persoonlijk leiderschap
  • Ontwikkelen en geven van trainingen op gebied van Verandering, Professionalisering, Samenwerken, Teambuilding & Leiderschap

Particulieren kunnen bij mij terecht voor:

  • Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
  • Begeleiding in het helder krijgen van persoonlijke drijfveren en richting in het leven
  • Ondersteuning in leven vanuit persoonlijk leiderschap
  • Individuele coaching (persoonlijke coaching / outplacement / re-integratie)
  • Begeleiding op gebied van omgaan met stress en burn-out / empowerment / balans en vitaliteit